วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ศรีสะเกษ - มรภ.ศรีสะเกษ จัดโชว์ผลงานการทอผ้าไหมท้องถิ่น ฝีมือนักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระราชินี และสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 ก.ย. 56 ที่หอประชุมฑีปังกรรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ นิทรรศกาลผลงานการสืบสานวัฒนธรรมเทิดไท้องค์ราชินี ซึ่งองค์กรภาครัฐ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส มหามงคลพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครบ 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำคณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประมาณ 2,000 คน ให้การต้อนรับ พร้อมออกซุ่มนิทรรศกาล ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ. ให้กับประชาชนและนักศึกษาที่มาเที่ยวชมนิทรรศกาล ผศ.ดร.ประกาศิต กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าทอ การแซวเสื้อไหมทอมือย้อมมะเกลือ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอใน จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งผลงานวิชาการที่ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะผลงานในเรื่องของผ้าไหม ผ้าทอ ที่นับวันกำลังจะเลือนหายไป ดังนั้น จึงสมควรจะอนุรักษ์การทอผ้าแบบโบราณไว้ให้คงอยู่สืบไป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน อีกทั้งยังเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นใน จ.ศรีสะเกษ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มีพระชนมายุ 81 พรรษา วันที่ 12 ส.ค. 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น