วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการอบรม “หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระดับต้น

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ขอเชิญผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หอกระจายข่าว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้ารับการอบรม "หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเข้ารับการทดสอบขอรับบัตรผู้ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติ กับกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดกว้างในบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทุกสื่อ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจและสมัครใจเข้ารับการอบรมฯ รวมถึงเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์

กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้กับบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดจัดอบรมระดับต้น จำนวน 4 รุ่น ระดับกลาง จำนวน 3 รุ่น และระดับสูง จำนวน 3 รุ่น

สำหรับการอบรม ในระดับต้น รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสินเจิมสิริ จังหัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมสหกรณ์ครูจังหวัดนครพนม และรุ่นที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4531-1193 และ 0-4531-2116-8 ต่อ 301 ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,800 บาท รับจำนวนจำกัด สำหรับรุ่นที่ 1 สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 http://region2.prd.go.th

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด/ข่าว
9 ส.ค. 56

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น