วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF ในพระราชูปถัมภ์ มอบหลุมหลบภัยที่จังหวัดสุรินทร์

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหลุมหลบภัย ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

วันที่ 3 ก.ค. 56 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีส่งมอบหลุมหลบภัย ใน "โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน” ให้กับโรงเรียนและหมู่บ้าน ในพื้นที่แนวชายแดน โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และสักขีพยานในการลงนามเพื่อรับมอบระหว่าง พล.ต.ชลิต เมฆมุขดา ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กับ นายปราโมช พสุวัต กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ และ ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ให้รอดพ้นจากความยากจน มีพื้นที่ในการดำเนินงาน 35 แห่ง ครอบคลุม 31 จังหวัด ซึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดสุรินทร์ โดยครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ 17 ตำบล 72 หมู่บ้าน มีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน 1,716 คน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงาน 4 อำเภอ 22 ตำบล 162 หมู่บ้าน มีเด็กในอุปการะ 2,600 คน และในห่วง 1 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้จัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 14.4 ล้านบาท มาช่วยเหลือเด็กในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และ 7.7 ล้านบาท สำหรับเด็กยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สำหรับหลุมหลบภัยที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับ กองกำลังสุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จัดสร้างและปรับปรุง จำนวน 16 แห่ง ซึ่งเป็นการสร้างใหม่ 14 แห่ง ปละปรับปรุงอีก 2 แห่ง มูลค่าในการจัดสร้างและปรับปรุง 2,329,100 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ส.ปชส.สุรินทร์ กำชัย วันสุข / ข่าว
อนุชา  หาญนึก / ภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น